Automatiser jeres manuelle arbejdsgange og øg jeres konkurrenceevne
Test
Kontakt iHedge
Om iHedge
Hjem
Automatisering
Løsninger
Forretningsområder
Kunder
Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Det er umuligt at være de bedste til alt, derfor mener vi, at en fokuseret partnerstrategi er den rette vej frem.
Samarbejde styrker vores services og løsninger overfor kunden.
En partnerstrategi gør det muligt for os at være mere innovative og reagere hurtigere på trends og muligheder, hvilket kommer vores kunder til gode.
Derfor er vi altid interesserede i at høre fra potentielle samarbejdspartnere inden for såvel eksisterende, som nye brancher og forretningsområder.
Commentor er et Microsoft certificeret software udviklingshus, som kan varetage alle aspekter af et IT udviklingsprojekt. iHedge og Commentors samarbejde består primært i at supplere hinanden med kompetencer og ressourcer, når større projekter kræver dette.
Con-LinQ er ligeledes en software udviklingsvirksomhed, der gennem en unik kombination af tilpassede og standardardiserede produkter, tilbyder sine kunder innovative software løsninger. Senest har Con-LinQ udviklet et tilbuds- og indkøbsmodul (Flex Quotes) til speditionsbranchen. Con-LinQ kan derigennem tilbyde iHedge en bred viden om speditionsbranchen, mens iHedge fungerer, som Con-LinQs integrationspartner, når Con-LinQs kunder har behov for teknisk integration mellem nye og eksisterende systemer.
C&B Systemer er markedsledere indenfor systemudvikling med fokus på salg, rådgivning og markedsføring af fast ejendom. Virksomhedens primære produkt er et workflow orienteret ejendomsmæglersystem og visionen er at optimere og automatisere alle tænkelige arbejdsgange og hverdagsrutiner, der potentielt udføres af en ejendomsmægler. I den forbindelse har iHedge og C&B systemer indgået et samarbejde om at afdække mulighederne for at automatisere en række af de tværorganisatoriske processer, som ejendomsmæglerne indgår i.
FinE Analytics udvikler software løsninger til den finansielle industri med udgangspunkt i deres kernekompetencer inden for finansiel engineering, avanceret matematik, optimering og statistiske metoder. Via FinE Analytics stærke tekniske kompetencer og iHedges indgående kendskab til den finansielle branche, tilbydes de finansielle kunder et målrettet risikostyringsværktøj med mulighed for værdisætning og analyse af aktiver, der kan integreres nemt og hurtigt i eksisterende systemmiljøer.
Forsikringsjuristen primære fokus er forsikringsmægling og juridisk rådgivning i forbindelse med forsikringsindkøb, risikostyring og formulering af risikopolitikker hos deres kunder. iHedge og Forsikringsjuristen samarbejder overordnet gennem udveksling af viden om regulativer og lignende tiltag i forsikringsbranchen.
Lettershop Mailservice A/S tilbyder en vifte af produkter heriblandt effektiv og skalerbar distribution af både fysisk og elektronisk post eller materiale. iHedge fungerer i den sammenhæng som teknisk integrationspartner op imod Lettershops distributionsløsninger.
Gennem vores medlemskab i Dansk Erhverv følger vi de overordnede politiske tendenser og trends i det danske erhvervsliv og samfund.
Infinit er et innovationsnetværksgruppe for IT, med særligt fokus på sammenhængen mellem IT og processer. Her følger vi de seneste tiltag indenfor såvel den teoretiske og praktiske verden. Ligesom vi i den nærmeste fremtid skal bidrage med et oplæg om automatisering af tværorganisatoriske processer på et af Infinits seminardage.
IT-Branchen tilbyder en lang række forskellige arrangementer og seminarer, som vi jævnligt deltager ved. I april 2011 afholdt vi desuden i samarbejde med ITB et seminar om fremtidens krav til datakvalitet, som følge af Basel III og Solvens II regulativerne.
Via Linkedin har vi oprettet vores egen netværks- og interessegruppe med fokus på Automatisering af forretningsprocesser. Alle interesserede er mere end velkomne til at deltage i dialogen.
FinE Analytics
Commentor
C&B
ConLinq
Lettershop
Forsikringsjuristen
Netværk
ITB
LinkedIn