Automatiser jeres manuelle arbejdsgange og øg jeres konkurrenceevne
Test
Kontakt iHedge
Om iHedge
Hjem
Automatisering
Løsninger
Forretningsområder
Kunder
Samarbejdspartnere

e-Leverandør

 

e-Leverandør er en forretningskomponent, der på en intelligent måde, standardiserer, integrerer og automatiserer, indkøbsprocesserne og informationsflowene, mellem jeres indkøbsfunktion og et ønsket antal underleverandører. Med e-Leverandør kan I uden større investeringer og risici geare jeres forretning til fremtidig vækst. Samtidig kan I anvende jeres menneskelige ressourcer, der hvor de skaber reel værdi for jeres kunder og forretning.

e-Leverandør er inspireret af den IT-arkitektur og service tankegang, som tilstræbes under Cloud Computing. Dette afleder en række klare fordele for jeres forretning, både under og efter implementeringen af e-Leverandør. Først og fremmest er forretningskomponenten både platforms- og systemuafhængig. Hvilket betyder, at forretningskomponenten nemt og hurtigt kan integreres og fungere effektivt i jeres forretning, uanset hvilke systemer og platforme, I benytter og jeres underleverandører benytter. For det andet kan jeres forretning, uden besvær, store investeringer eller risici, skaleres op og ned efter behov. Det betyder eksempelvis, at jeres forretning uden videre kan håndtere en øget omsætning og eventuelle udvidelser af varesortimentet. Samtidig kan, informationsflow med nye underleverandører samt nye arbejdsgange, løbende integreres og automatiseres, på en nem og hurtigt måde i e-Leverandør.

Hvem har gavn af e-Leverandør?

e-Leverandør henvender sig primært til virksomheder, hvis forretning er baseret på indkøb og videresalg, såsom importører, grossister samt engros- og detailvirksomheder. e-Leverandør kan dog også være interessant for virksomheder, som foretager mange og hyppige indkøb grundet deres størrelse og stordriftsfordele.

6 rigtig gode grunde til at implementere e-Leverandør

  • I foretager mange og hyppige indkøb hos de samme underleverandører.
  • I bruger meget tid på administrative opgaver i indkøbsfunktionen, frem for at bruge tid på de opgaver, der skaber reel værdi for jeres kunder og skaber vækst i forretningen.
  • I ønsker en intelligent, fleksibel og omstillingsparat indkøbsproces, som er gearet til fremtidig vækst.
  • I ønsker et mere strømlinet informationsflow og en hurtige reaktionsevne overfor jeres kunder.
  • I ønsker at reducere manuelle fejl.
  • I ønsker at fastholde procesviden og forretningslogikken i jeres virksomhed

 

Ny e-leverandørdiagram

 

Læs vores whitepaper om e-Leverandør

EServices64