Automatiser jeres manuelle arbejdsgange og øg jeres konkurrenceevne
Test
Kontakt iHedge
Om iHedge
Hjem
Automatisering
Løsninger
Forretningsområder
Kunder
Samarbejdspartnere

Kunder

Kunder
Vores kunder er vores stolthed og levebrød. Derfor er en god og professionel kundepleje altafgørende for os.
Vi tror på at der bag en velfungerende virksomhed er velfungerende mennesker og relationer.
Langvarige relationer betyder mere effektive samarbejder. Det får I med iHedge.
Dialog og sparring fører til de bedste løsninger. Vi løser og prissætter altid opgaver til kundens fordel.
BankInvest
BankInvest benytter sig af iBrain, en agil ESB (Enterpriser Service Bus), som udmærker sig ved at være let at gå til, stabil og hurtig. Denne ESB er udviklet af iHedge og benyttes i mange af vores software komponenter. Stor erfaring med integration og automatisering af processer, har ført til dette enterprise produkt. Hos BankInvest benytter man iBrain som det strategiske valg når der skal integreres systemer, eller når store mængder transaktioner skal overvåges. Dette f.eks. ved elektroniske betalinger såsom SWIFT. Et stabilt og pålideligt system har været afgørende for valget af ESB i BankInvest.
PFA
I iHedge har vi stor erfaring med brug af og integration til diverse trading systemer og platforme. PFA benytter iHedge som sparringspartner når det kommer til valgt af nye, eller integration af eksisterende systemer.
DR
Danmarks største medievirksomhed DR søger konstant at effektivisere og optimere deres forretning. Her er iHedge en stærk samarbejdspartner med stor erfaring indenfor optimering og automatisering af arbejdsgange. Hos DR har iHedge automatiseret arbejdsgange vedrørende CRM systemer og telefonsystem.
Temp-Team
Som en af Nordens største vikarbureauer har Temp-Team store mængder kritiske data vedrørende kunder og vikarer. Det er helt essentielt for Temp-Team at foretage en intelligent matching af kundens behov og vikarens færdigheder. Temp-team har valgt iHedge som samarbejdspartner i forbindelse med udbygning af deres matchning og CRM system, samt til generel rådgivning, i forbindelse med valg af platforme og arkitektur.
Byggecentrum
Byggecentrum leverer vitale informationer til byggebranchen når det gælder valg af materialer og korrekt brug af disse. Med et stort informationsflow er der behov for en god arkitektur til at understøtte og vedligeholde dette. Byggecentrum har valgt iHedge som sparringspartner i forbindelse med udarbejdelse af en god og solid arkitektur, således at de er beredt til fremtiden.
HMN
HMN Naturgas er et fælleskommunalt interessentselskab, der ejes og drives i fællesskab af 57 danske kommuner. Ejerskabet betyder, at selskabet hvert år underlægges ambitiøse budgetter, hvorfor HMN kontinuerligt har fokus på optimering af deres arbejdsprocesser med det formål at minimere driftsomkostningerne. Som et led i procesoptimeringen hos HMN har iHedge bidraget med at dokumentere og analyse HMN's nuværende håndtering og registrering af flyttemeddelelser. Som følge af de indledende analyser har iHedge udarbejdet en række konkrete procesoptimeringsforslag, herunder anbefalinger til at automatisere en række tværorganisatoriske processer relateret til flytteindberetning. Planen er, at den tværorganisatoriske løsning skal implementeres i den nære fremtid.
Q8
Q8 - Kuwait Petroleum Denmark A/S
Q8 er blandt de førende olieselskaber i Europa, og kerneforretningen er salg og distribution af olieprodukter. På ugentlig basis har Q8, via deres servicestationer kontakt til ca. 1 million kunder, hvilket stiller krav til en professionel kundeservice. iHedge har sammen med Q8 gennemgået de interne processer, som medarbejderne i Salgssupport skal igennem ved hver enkelt kundeoprettelse. "Vi har over en længere periode arbejdet med Lean. På en såkaldt Design Workshop fik vi klarlagt hvilke opgaver og funktioner som var administrativt tunge, og optog for meget af vores sælgeres tid i forhold til deres primære opgave, som går ud på at have kontakt til kunderne. I den forbindelse er vi også blevet klar over, at vi ikke selv har de personalemæssige ressourcer til at løfte opgaven med at beskrive og udvikle processer og løsninger. Det er her vi kan se, at iHedge kan komme ind i billedet." Siger Projektleder, Logistik Søren Julegaard
Q8 har haft et ønske om at modernisere kundeoprettelses-processen, rydde op i arbejdsgangene og gøre hverdagen lidt mere overskuelig for medarbejderne i salgssupport og Distriktscheferne rundt om i landet. Når en kunde skal oprettes i dag, indgår der 15 dokumenter i processen som alle skal oprettes og indtastes. "Det har været en øjenåbner for mange i firmaet, at mange af vores processer er langt mere omfattende og kompliceret end først antaget, og at de derved kan være svære at formidle videre til andre - både gamle og nye kolleger. Med tiden er kommet en masse hovsaløsninger uden at vi var blevet klar over det. Det er en lang og besværlig proces at komme frem til et SAD dokument, men det er givtigt i den sidste evne, hvis ønske-målet er at få optimeret sine processer og få en Lean virksomhed". Siger Projektleder, Logistik Søren Julegaard
iHedge har analyseret processerne ved kundeoprettelser og set på hvordan det kunne organiseres på en mere overskuelig måde. På den måde kan Salgssupport og Distriktscheferne nå det ønskede mål om at: bruge tid på kunderne frem for på administration, samt gøre læringskurven for nye medarbejdere mere tilgængelig. Sidst men ikke mindst har det været et ønske at nedbringe fejl, ved at have en mere overskuelig proces. "Vi har fået en 'arbejdstegning' som fortæller os, hvordan de enkelte opgaver hænger sammen. Nu mangler vi 'bare' at få sat strøm på, men i den forbindelse er vi blevet endnu mere bevidst om, at vores IT-systemer trænger til en gevaldig opgradering for at kunne gøre vores processer strømlinede. Og da det er mange systemer som hænger sammen er det ikke lige til, men endemålet er at kunne levere relevante produkter og serviceydelser til vores kunder uden spild i processen. Vi vil gerne være en Lean organisation." Siger Projektleder, Logistik Søren Julegaard.
RoyalUnibrew
Royal Unibrew producerer, markedsfører, sælger og distribuerer kvalitetsdrikkevarer, med fokus på brandede produkter, inden for øl, malt- og læskedrikke, herunder sodavand, vand og juice. Vi opererer som en ledende regional aktør på en række markeder i Vest- og Østeuropa samt på de internationale markeder for maltdrikke. Vores vesteuropæiske hovedmarkeder omfatter primært Danmark, Italien samt Grænsehandlen og Tyskland. De østeuropæiske markeder omfatter Litauen og Letland.
De internationale markeder for maltdrikke omfatter hovedsagelig en række lande i Caribien og Afrika samt byer i Europa og Nordamerika med høj koncentration af indbyggere fra de caribiske og afrikanske områder, hvor maltdrikke er populære. I Danmark er vi en førende leverandør af øl og læskedrikke med en række stærke brands, og i Italien blandt markedslederne i super premium segmentet med Ceres Strong Ale.
I både Letland og Litauen er vi blandt de to førende drikkevarevirksomheder med betydelige markedspositioner inden for øl og læskedrikke, herunder juice. På de internationale markeder for maltdrikke er vi blandt markedslederne i premium segmentet med Vitamalt. I 2010 havde Selskabet en omsætning på DKK 3,8 mia. og afsatte 6,6 mio. hl øl, malt- og læskedrikke. I alt beskæftiger Koncernen, der har hovedsæde i Faxe, Danmark, ca. 2.200 ansatte. Royal Unibrew er noteret på NASDAQ OMX og har mere end 16.000 aktionærer.
Læs mere om hvad vi gør for vores kunder nedenfor.
Nordea
BankInvest
PFA
Q8
Royal Unibrew
HMN
DR
TempTeam
Byggecentrum