Automatiser jeres manuelle arbejdsgange og øg jeres konkurrenceevne
Test
Kontakt iHedge
Om iHedge
Hjem
Automatisering
Løsninger
Forretningsområder
Kunder
Samarbejdspartnere

Shipping og Transport

Der er for alvor ved at komme gang i opsvinget igen, danske virksomheder er begyndt at eksportere til, samt importere fra udlandet. Det er godt nyt for Shipping- og transportsektoren, det betyder at der bliver brug for nogen som kan forestå eksport såvel som import.

Hvad iHedge om Shippingsektoren?

iHedge ved at når en vare skal fragtes til søs er Shippingfirmaet, som skal fragte sine kunders varer fra et sted til et andet, afhængig af at processen mellem de forskellige led, som skal få varerne frem fungerer optimalt. Vi kender til processerne lige fra aftalen med en befragter til Brokerne, Operatørerne, Kaptajnen og Havneagenterne rundt om i verdenen. Alle er de medansvarlige for at varerne kommer sikkert frem til de korrekte leveringssteder.

Når der er mange led i en proces stiller det store krav til informationsflow, som eksisterer imellem de forskellige led i processen holder hele vejen igennem. Dertil kommer vigtigheden i at data håndteres korrekt og der foregår en vis kontrol, således at varerne kommer sikkert frem. Derudover har vi erfaret at der indgår en del manuelt arbejde i processen. Der skal findes et skib i et land som kan fragte varerne frem, der skal købes olie til transporten og agenterne i de forskellige lande skal sørge for at alle dokumenter er udfyldt korrekt og at oprindelsescertifikaterne er korrekte.

Hvad ved iHedge om Transportsektoren?

Speditøren inden for transportsektoren skal kunne afdække sine kunder, fremskaffe det bedste tilbud, til den bedste pris og samtidig dække sine egne omkostninger og få profit. Hos iHedge ved vi at transportbranchen, er afhængige af at kunne få fragtet varer fra A-B. Der skal arrangeres transportmidler fra underleverandører, arrangeres afhentning, lagerplads og emballering. Derudover skal der tjekkes at formaliteter som fx told, oprindelsescertifikater og andet dokumentarbejde, er iorden og opfylder alle relevante regler og krav.

I Transportsektoren, ser vi også mange led i processen, når en vare skal fragtes. Igen er det vigtigt at der ikke sker fejl, at varerne bliver leveret til tiden, på den korrekte adresse og den ledige kapacitet udnyttes bedst muligt.

Hvilke automatiserings og effektiviseringsmuligheder ser vi inden for shipping og transport?

iHedge A/S, ser mange muligheder for at automatisere arbejdsgange, inden for både Shipping og Transport. Vi ser muligheder for at skabe et bedre overblik over virksomhedens lastbiler, hvor de er og om de kan have flere varer med, til et bestemt område. Vi ser muligheder for at give shippingvirksomhederne et godt overblik over hvor varerne befinder sig, i tilfælde af at en kunde vil vide hvordan det går og om varerne kommer til det aftalte tidspunkt. Fælles for begge sektorer, ser vi muligheder for at automatisere og effektivisere, de tidskrævende og manuelle arbejdsopgaver. Ved at automatisere og effektivisere, gør vi det muligt for vores kunder at kunne håndtere større mængder information og flere kunder og sikre at der sker langt færre fejl.

I samarbejde med vores partner Con-LinQ, kan vi tilbyde en effektiv løsning til Shipping og Transportsektoren. Con-LinQ og iHedge har tilsammen flere års erfaring og stærke kompetencer inden for shipping og transport, hvilket betyder at vores kunder kan vælge en stærk leverandør, som kan tilpasse løsningen ud fra den enkelte kundes behov.

fLex solution & fLex Integrator

fLex Solutionser en specialiseret system til speditions- og skibsfartsindustrien til at styre priser og tilbud på en effektiv og tidsbesparende måde. fLex Solution giver virksomheder mulighed for nemt at få overblik over tilbud fra leverandører af luft-, vej- og søfragt, ved at udnytte en intelligent proces og foretage tilbud som er baseret på leverandørens satser på blot et par minutter. Der spares ikke blot værdifulde medarbejder timer, men det bliver også muligt for at få statistisk viden om leverandørsatser, kunder og kundekvoter.
For at få det fulde udbytte af processer og data fra fLex Solutions, er det nødvendigt at integrere med flere systemer. Komponenten fLex Integrator gør det muligt at oprette forbindelse til alle typer af datafiler, databaser, og brugerdefinerede API'er til en solid to-vejs integration med alle typer af systemer og datakilder. Komponenten gør det endvidere muligt at oprette forskellige typer af meddelelser (e-mail, opgaver, API opkald og meget mere), når bestemte data eller systemer mødes.  

 Logistics64