Automatiser jeres manuelle arbejdsgange og øg jeres konkurrenceevne
Test
Kontakt iHedge
Om iHedge
Hjem
Automatisering
Løsninger
Forretningsområder
Kunder
Samarbejdspartnere

Forsikring

Forsikringssektoren skal være endnu skarpere i forhold til risikostyring. Ved at automatisere en række arbejdsgange, hvor effektiv og automatisk datahåndtering indgår som en del af overvågningen af fastsatte parametre, skaber værdi og gør det lettere at overholde reglerne til kapitalkravet. 

Forsikringsbranchen er omfattet af en række lovmæssige krav til bl.a. kapitalgrundlag og investeringsregler. Det primære formål med regler og regulativer, er at skabe en vis sikkerhed for forsikringstagerne, der skal kunne stole på præmieindbetalingerne og grundlaget for udbetaling af erstatninger, er sikret bedst muligt.

iHedge ved at hver gang et forsikrings- eller pensionsselskab optager en ny kunde, overtager de en risiko, som modregnes i den aftalte forsikringspræmie, for en hændelse som måske eller måske ikke indtræffer. At tegne en forsikring er en metode til at skabe tryghed og stabilitet, derfor kommer loven om koncession på bane når det gælder forsikringsvirksomheder. Formålet med denne lov, er sikre at de selskaber, som driver forsikringsvirksomhed, har en tilstrækkelig økonomisk soliditet der skal matche de risici der ved at udstede forsikringspræmier.    

Tiden efter finanskrisen, har ledt op til implementeringen af Solvens II, som er et lovkrav fra EU's side. Kravene til forsikringsselskabernes solvens og minimumskapital, skal sikre at der er kapital nok, til at opfylde kreditorernes krav. Kapitalkravet, som er blandt de største krav i denne sammenhæng, skal sammen med solvensbehovet dække de uventede tab, hvor der i virksomhedens regnskab er taget højde for forventede tab.

iHedge ved at der som en del af kapitalkravet, stilles der nu højere krav til styring af forsikringsrisiko, kreditrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko samt operationelle risici. Det er ud fra de nævnte risici, at man udregner kapitalkravet. Tilsynet i forbindelse med solvens II, stiller krav til en strammere styring, af hvem der må hvad, inden for en forsikringsvirksomhed. Det er tydeligt at der er rigtig mange detaljer at holde styr på, det vil der før og efter implementeringen af solvens II.

Hos iHedge ser vi muligheder for at automatisere en række processer, i forbindelse med at der stilles højere krav til risikostyring, i forsikringsbranchen. Der sidder allerede en række dygtige forsikringsanalytikere og risiko Managers, som skal holde øje med at love og regler overholdes, men vi ser også et stigende behov for at automatisere denne proces, således at man minimerer fejl. En automatisering inden for risikostyring, stiller høje krav til sikkerheden, hvilket iHedge står 100 % inde for.

Vi leverer en komponent som kan kommunikere med kundernes eksisterende it-systemer, uanset platform. iHedge har udviklet en komponent, som kan overvåge fastsatte parametre i forbindelse med risikostyring. Komponenten fungerer som en vagthund, der reagerer ved den mindste afvigelse, hvorefter en medarbejder bliver notificeret om hændelsen.  I forbindelse med at komponenten overvåger parametrene, sker der også en automatisering af datahåndtering, hvilket i sidste ende skaber tid, plads og ro til at gennemfører flere arbejdsopgaver på en dag.  

Er du interesseret i at høre mere om vores komponent til risikostyring, er du velkommen til at kontakte os telefonisk eller via e-mail. Du kan også udfylde kontaktformularen i højre side, så vil vi kontakte dig inden for kort tid.