Automatiser jeres manuelle arbejdsgange og øg jeres konkurrenceevne
Test
Kontakt iHedge
Om iHedge
Hjem
Automatisering
Løsninger
Forretningsområder
Kunder
Samarbejdspartnere

Finans

 

Hvad har vi af viden og erfaring om Finanssektoren?

iHedge har siden år 2000 løst integrationsopgaver for Nordens største finanskoncerner.  Derudover har flere af vores udviklere har arbejdet som IT-udviklere i finanssektoren, hvilket har givet os et endnu bedre kendskab til sektoren. Vores kompetencer og erfaring fra de mange projekter, som vi har været med til, gør os i stand til at imødekomme de krav og behov som finanssektoren stiller til os.

iHedge udvikler automatiserings- og effektiviseringsløsninger, som gør arbejdsprocesserne lettere, langt mere overskuelige og endnu mere sikre. Finanssektoren stiller store krav til kvalitet, oppetider, sporbarhed og performance og "Fast Time To Market", det ved vi i iHedge og vi ved hvad det indebærer.

Hvad ved iHedge om finanssektoren og dens udfordringer?

I iHedge ved vi at den finansielle sektor står over for en række operationelle risici, i forbindelse med virksomhedernes forretningsfunktioner. Der ses ofte på de operationelle risici, som mennesker, systemer og processer udgør for en virksomhed. Derudover, er der også en vis fokus på risici, som fx svig, juridiske risici, såvel som fysiske eller miljømæssige risici. Når vi taler om operationelle risici, kan vi ikke komme uden om Basel ll (2), som er gennemført i hele den europæiske banksektor, hvor en oprationel risiko ses som den risiko der er for tab grundet utilstrækkelige eller fejlslagne interne processer, mennesker og systemer, eller eksterne begivenheder som påvirker finanssektoren. 

Hos iHedge, har vi taget højde for at der i forbindelse med Basel lll, vil blive stillet endnu højere krav til den finansielle sektor.  Vi ved at der bliver stillet endnu højere krav til bankernes egenkapital, for at kapitalreserverne er sikret i forhold til de risici som bankerne udsætter sig for gennem udlån og investeringer.  Med fokus på Basel lll (3) og Risk Management, inden for finanssektoren, skal Investment Managers, dealere og finansanalytikere, være endnu bedre til at holde styr på de operationelle risici indenfor deres område. Det skal til, for at holde potentielle tab inden for en acceptabel grænse af den enkelte virksomheds risikovillighed. Det fokus der er på operationelle risici, betyder at virksomhederne er nødt til at acceptere at deres ansatte, processer og systemer kan være ufuldkomne og tab vil ske som følge af fejl og ineffektive systemer. Hos iHedge er vi af den holdning, at de nævnte risici kan minimeres, ved hjælp af effektiv it-automatisering.

iHedge' holdning til Basel lll (3), er at det er lovpligtigt på EU niveau det gælder for alle finansielle virksomheder, om man har en lav eller høj risikosikring. Der er ingen grund til at vente med at gøre virksomheden klar til at kunne opfylde kravene i Basel lll (3), for det skal ske.

Vores metode til at imødekomme Basel lll (3), er gennem en effektiv automatisering af virksomhedens interne processer. det er vores erfaring at jo flere manuelle, tunge arbejdsprocesser der er, jo større chance er der for at der sker fejl. Og det er disse fejl som de fleste virksomheder gerne vil slippe for. Derfor har vi udviklet en række komponenter som automatiserer processerne, kan kobles til virksomhedens eksisterende IT-systemer og giver medarbejderne tid til de opgaver som skaber direkte værdi til bundlinjen.       

Hvad kan vi tilbyde Finanssektoren?

Vi mener at effektivitet opnås ved en god forståelse af forretningen, kombineret med et dybt kendskab til den arkitektur og den teknik der befinder sig under overfladen. Vores fokusområde er automatisering og effektivisering af arbejdsgange, gennem en agil integration og udvikling af forretningskomponenter hvor dette er nødvendigt.

iHedge har udviklet en lang række forretningskomponenter, som er vigtige led i forretningen, hos finansielle virksomheder. Komponenterne er med til at automatisere forretningsprocesser, som bl.a. kræver afstemninger, clearing-match af handler, overvågning af handler og alt hver der inkludere handler med værdipapirer etc. Ved at automatisere en række administrative processer, sikrer vi at Middle Office med lethed kan skabe overblik over operationelle risici. På denne måde, er virksomheden sikker på at kunne overholde de regulativer som bl.a. Basel lll, ved lov pålægger den finansielle sektor. Derfor er vores nyeste tiltag er en komponent som kan overvåge risici og notificere hvis noget afviger fra de fastsatte værdier og regler.

Selvom processerne sker via et system, er sikkerheden som den skal være, når der handles med værdipapirer, når personlige og andre følsomme data skal fra A-B. Derfor har vi udviklet løsninger som også sikrer at processen overvåges, ved afvigelser bliver en relevant medarbejder notificeret herom. Dermed er sikkerheden i top samtidig med at tid og ressourcer udnyttes optimalt. 

Vi holder os løbende orienteret om de behov, som markedet efterspørger og vi tager løbende opgaver for vores kunder, so kræver at der bliver udviklet noget nyt. På den måde kan vi skræddersy løsninger, vores kunder betaler for de ydelser de har behov for og ikke mere end det.

 

Finance64